Hoppa till innehåll

Om oss

Vårt mål är ren luft och ett tryggt klimat

ACCC utvecklar praktiska lösningar som baserar sig på vetenskaplig förståelse för att stävja klimatförändringen

Atmosfär- och klimatkompetenscentret (ACCC) ökar med hjälp av forskning och forskningsdata förståelse av klimatförändringen samt av försämringen av luftkvaliteten. Det är viktigt att bemöta dessa globala utmaningar för att kunna stöda koldioxidneutralitetsmål i Finland, Europeiska unionen och i hela världen, och dessutom för att kunna begränsa bildningen av föroreningar i luften och därmed upprätthålla en god luftkvalitet i atmosfären. ACCC stöder dessa gemensamma mål genom att förse olika aktörer i samhället med forskningsbaserad information.

Användningen och förståelsen av forskningsdata i samhället främjas genom öppen dialog och samarbete med företag, forskningsprojekt, icke-statliga organisationer, beslutsfattare och medborgare.

Internationella klimatmål kan uppnås med hjälp av stödet från forskningen

Vi på ACCC har åtagit oss att hitta effektivare sätt att binda kol från atmosfären och att på ett pålitligt sätt verifiera kolbindning. Vi utvärderar de åtgärder som vidtas för klimatneutralitet och luftkvalitetshantering. Vi stöder företag som strävar till att uppnå målen i Paris klimatavtal, såsom också till att anpassa sig till att begränsa och bli påverkad av klimatförändringen. Samtidigt stöder arbetet också vårt engagemang i EU:s Green Deal samt FN:s mål för hållbar utveckling.

Vårt gemensamma mål är ren luft och ett tryggt klimat.

Flaggskeppet samlar ihop aktörer

ACCC är Finlands Akademis Flaggskeppsprogram. Flaggskeppsprogram är finansieringsinstrument som stöder högklassig forskning och samhälleliga genomslag som forskningen ger upphov till. ACCC genomförs som samarbete mellan Helsingfors universitet, Meteorologiska Institutet, Östra-Finlands universitet och Tammerfors universitet.

Ifall du är intresserad av att samarbeta med ACCC eller har frågor om vår verksamhet så var gärna i kontakt med oss!

Läs mera om ACCC på engelska här.