Hoppa till innehåll

Forskning

ACCC producerar en högklassig atmosfär- och luftkvalitetsforskning som krävs för att uppnå klimatneutralitet i Finland, Europeiska unionen och i hela världen.

Forskningen som görs i ACCC är indelat i tre forskningsprogram:

Forskningsprogram 1 – Quantifying and activating the potential of land-based climate change mitigation​

Forskningsprogram 2 – Quantifying the air quality (AQ)-climate interactions and their impacts​

Forskningsprogram 3 – Climate change impacts and adaptation

En annan viktig del av ACCC är de 13 genomslagsprogrammen som stöder ett brett samarbete med flera olika samhällsaktörer.

Mera information om forskning som görs i ACCC hittas på engelska här.