Skip to content

Ilmastoneutraalit ja -kestävät kaupungit -seminaari

  • by

Millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on kaupunkiympäristössä? Entä millaisia haasteita ja mahdollisuuksia kunnilla ja kaupungeilla on ilmastotyön edistämisessä? Tervetuloa syksyn ensimmäiseen Ilmastoneutraalit ja -kestävät kaupungit -seminaariin!

Aika: Tiistai 24.10.2023 klo 10.00–11.30

Paikka: Ilmatieteen laitos, Helsinki ja etäyhteys (Teams). Saapumisohjeet paikan päälle osallistuville ja osallistumislinkki etäyhteydellä osallistuville lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.

Ilmoittautuminen päättyy 19.10.2023 >> Ilmoittaudu tästä (Webropol)

Kunnilla ja kaupungeilla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisessa. Ihmisten ja toimintojen keskittyminen kaupunkiympäristöihin on aiheuttanut kasvavia kasvihuonekaasupäästöjä ja lisännyt haavoittuvuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Globaalista luonteestaan huolimatta ilmastonmuutoksen vaikutukset kuitenkin vaihtelevat paikallisesti. Kunnilla ja kaupungeilla onkin ratkaiseva rooli ilmastotoimien vauhdittamisessa, sillä monilla paikallisilla suunnitteluratkaisuilla voidaan vaikuttaa siihen, millaisia päästöjä kaupunkiympäristössä syntyy ja kuinka hyvin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin on mahdollista sopeutua.

Ilmastoneutraalit ja -kestävät kaupungit -seminaari on suunnattu kuntien ja kaupunkien ilmastotoimien edistämisestä kiinnostuneille sidosryhmille, kuten kuntien ja kaupunkien ilmastotoimista vastaaville viranomaisille, yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun parissa toimiville asiantuntijoille, kaupunkien päättäjille, kansalaisjärjestöjen edustajille ja kaupunkilaisille.

Tapahtuma on osa Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin yliopiston kaupunkitutkimusinstituutti Urbarian järjestämää seminaarisarjaa, joka toteutetaan osana Helsingin yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, Itä-Suomen yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteisen ilmakehän ja ilmaston lippulaivaohjelmaa (Atmosphere and Climate Competence Center, ACCC).

Alustava ohjelma

10.00 Seminaarin avaus

10.05 Ilmastonmuutoksen vaikutukset kaupunkiympäristössä

  • Hilppa Gregow, Ilmatieteen laitos, Sään ja ilmastonmuutoksen vaikutustutkimus​

10.25 Kunnat ja kaupungit osana ilmastotavoitteiden saavuttamista

  • Olli-Pekka Pietiläinen, Ympäristöministeri​ö, Kuntien ilmastoratkaisut

10.45 Paneelikeskustelu: Haasteet ja mahdollisuudet kuntien ja kaupunkien ilmastotyössä

Paneelikeskustelun moderaattorina toimii Mikko Posti, Helsingin yliopiston kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria

  • Maaria Parry, ELY-keskusten valtakunnallinen ilmastoyksikkö​
  • Laura Saikku, Suomen ympäristökeskus
  • Liisa Kulmala, Ilmatieteen laitos
  • Pauliina Jalonen, Kuntaliitto
  • Mari Päätalo, Espoon kaupunki

11.15 Kysymyksiä, keskustelua​

11.30 Tilaisuuden päätös

>> Ilmoittaudu tästä (Webropol) Ilmoittautuminen tilaisuuteen päättyy 19.10.2023

Mistä haluaisit kuulla tulevissa Ilmastokestävät ja -neutraalit kaupungit -seminaareissa?

Ilmastokestävät ja -neutraalit kaupungit -seminaarisarjan tavoitteena on jakaa tuoreinta tutkimustietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista kaupunkiympäristöissä ja tukea tiedemaailman, kuntien ja kaupunkien sekä muiden yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla toimivien sidosryhmien vuoropuhelua ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämisestä. Onko mielessäsi teema, joka sopisi tuleviin seminaaritapahtumiin? Haluaisitko olla mukana tilaisuuksien järjestämisessä? Lisätiedot ja yhteydenotot: saara.leppanen@fmi.fi

Tags: