Skip to content

ACCC-I4 Seminaarisarja: Ilmastoneutraalit ja -kestävät kaupungit

Ilmastonmuutos on aikamme suurimpia haasteita. Sen ratkaisemiseksi meidän on sekä vähennettävä päästöjä että sopeuduttava niihin muutoksiin, joita ei voida enää estää. Lisäksi uudet ilmanlaatua koskevat määräykset asettavat erittäin korkeat vaatimukset paikallisten ilman epäpuhtauksien vähentämiselle. YK:n mukaan 68 prosenttia maailman väestöstä asuu kaupungeissa, ja kaupungistumisen vuoksi osuuden ennustetaan kasvavan tulevaisuu­des­sa. Siksi suuri osa hillitsemis- ja sopeutumistyöstä tulee keskittyä kaupunkei­hin.

Ilmakehän ja ilmaston osaamiskeskuksen ACCC (Atmosphere and Climate Completence Center) tavoitteena on puhdas ilma ja turvallinen ilmasto. ACCC on Suomen Akatemian lippulaivaohjelma. Sen yhteydessä järjestämme seminaarisarjan, joka käsittel­ee ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen keskeisiä aiheita. Jokainen lyhyt ja tiivis hybridi­­semi­naa­ri koostuu yhdestä tai kahdesta ajan­kohtai­ses­ta tieteellisestä esityksestä ja paneelikeskustelusta, johon osallistuu eri sidosryhmien tutkijoita ja asiantuntijoita.

Missiomme on käynnistää ja syventää vuoropuhelua tieteen ja sidosryhmien välillä – oppia sidosryhmien erityistarpeista, mutta myös jakaa tietoa tieteen mahdollisuuksista.

Seminaarisarja on osa ACCC:n tehtävää “Climate Neutral Cities with Healthy Atmosphere” (I4). Tämän yhteistyökumppaneita ovat Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Tampereen yliopisto.

2. Seminaari, 21.10.2022, “Lämpösaarekeilmiö, helleaallot ja terveys”, Ilmatieteen laitoksella Helsingissä tai Teamsissa

9:00Avaus: Thomas Kühn (Ilmatieteen laitos)
 Ilmakehän ja ilmaston osaamiskeskus ACCC
9:10Keynote: Reija Ruuhela (Ilmatieteen laitos)
 Ihmiset kaupunkien tukalissa helteissä – miten ilmastonmuutos ja lämpösaarekeilmiö tulisi ottaa huomioon kaupunkisuunnittelussa?
9:45Paneelikeskustelu
 Helteen terveysvaikutukset ja urbaanit ratkaisut nyky- ja tulevaisuuden ilmastossa
Panelistit:Susa Eräranta (Helsingin kaupunki) Harri Hautajärvi (Arkkitehti SAFA, TkT)Timo Lahti (Ympäristöministeriö)Timo Lanki (Itä-Suomen yliopisto / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)Juuso Suomi (Turun yliopisto)Puheenjohtaja:Kirsti Jylhä (Ilmatieteen laitos)
10:15Yhteenveto

Ilmoittautuminen tästä (etänä viimeistään 19.10.2022, paikan päällä viimeistään 14.102022). Linkki teams-kokoukseen jaetaan ennen seminaaria kaikille ilmoittautuneille.

Käyntiosoite: Dynamicum, Erik Palménin aukio 1, 00560 Helsinki

Kokoushuone: Aura (1. krs), ilmoittautuminen aulassa