Mikä on Pirkanmaan Ilmastotoimintakeskus?

Pirkanmaan Ilmastotoimintakeskus (PIK) on Helsingin ja Tampereen yliopistojen yhteistyö, jota rahoittaa Pirkanmaan liitto ja se on myös EU:n osarahoittama. Keskus sijaitsee fyysisesti Helsingin yliopiston Hyytiälän metsäasemalla Juupajoella (https://www.helsinki.fi/fi/tutkimusasemat/hyytialan-metsaasema). Keskuksen tavoitteena on kehittää uusia ratkaisuja, toimintamalleja ja innovaatioita ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen sekä luontokadon torjuntaan Pirkanmaalla yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa. Keskuksen ydintä on tutkimustiedon siirtäminen käytännön toimintaan. Keskus luo yhteyden paikallisten toimijoiden ja tutkijoiden/asiantuntijoiden välille.

Kenelle Ilmastotoimintakeskus on suunnattu?

Keskuksen toiminta on suunnattu pienille ja keskisuurille yrityksille, kunnille, seurakunnille, yhdistyksille, yhteisöille ja muille organisaatioille, jotka toimivat Pirkanmaan alueella.

Mitä on Ilmastotoimintakeskuksen toiminta käytännössä?

Keskuksen päätoimintaa ovat yhteiskehitystyöpajat, joita pidetään seuraavien 2,5 vuoden aikana 10-12 kpl. Työpajat pidetään pääosin Hyytiälän metsäasemalla, mutta suunnitelmissa on pitää osa työpajoista myös muualla, esimerkiksi Tampereella. Työpajoissa kehitetään monialaisesti Pirkanmaan toimijoiden tarpeisiin, ilmastonmuutoksen haasteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen paikallisesti vastaavia uusia ratkaisuja, toimintamalleja ja ideoita. Jokaisella työpajalla on oma teemansa, jonka pohjalta yhteiskehittämistä toteutetaan. Jokaiseen työpajaan kutsutaan asiantuntijoita pitämään lyhyitä esityksiä pohjustamaan työpajatyöskentelyä. Keskuksen toimintaan osallistuva voi valita, mihin työpajoihin osallistuu, oman kiinnostuksensa ja tietotarpeensa mukaan. Osallistuminen työpajoihin on maksutonta.

Voiko osallistuja vaikuttaa työpajojen teemoihin?

Kyllä voi. Vastaamalla alkukyselyyn osallistujat voivat vaikuttaa siihen, mitä teemoja työpajoihin valitaan. Kyselyyn voi vastata täällä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/125382/lomake.html.

Minne työpajojen tulokset kootaan?

Kaikki työpajoissa pohditut asiat kootaan keskuksen verkkosivuille, jossa ne ovat kaikkien löydettävissä ja jatkokehitettävissä. Ilmastotoimintakeskuksen toiminta on avointa, eikä keskus tarjoa esimerkiksi yksityistä konsultointia tietylle toimijalle.

Mitä uutta Ilmastotoimintakeskus tuo?

Keskus perustaa yhteistyön Pirkanmaan eri toimijoiden kanssa ja tarjoaa tutkimusperustaista osaamista näiden käyttöön. Tämä vahvistaa maakunnan eri organisaatioiden toimintaa. Huippututkimuksella on paljon potentiaalia hyödyttää maakunnan vihreää siirtymää ja keskus tarjoaa tähän mahdollisuuden. Keskuksessa kehitetään mm. kokonaisilmastovaikutusten arvioinnin konsepti, joka on kaikkien hyödynnettävissä ja sovellattavissa toimijoiden omaan toimintaan. Lisäksi keskus lisää Hyytiälän ja siellä tehtävän huippututkimuksen tunnettavuutta maakunnassa.

Kauanko Ilmastotoimintakeskus on toiminnassa?

Keskuksen työpajoja järjestetään vuosina 2023-2025, mahdollisesti vielä vuonna 2026. Tämän jälkeen keskuksen toiminta jatkuu osana eri toimijoiden normaalia toimintaa. Yhteydet toimijoiden ja tutkijoiden/asiantuntijoiden välillä säilyvät, ja verkkosivuille koottuja asioita voi hyödyntää myös tulevaisuudessa.

Mitä yhteistyötahoja Ilmastotoimintakeskuksella on?

Keskus toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa Ilmakehän ja ilmaston osaamiskeskus ACCC:n kanssa (https://www.acccflagship.fi/index.php/fi/about-us-suomi/). ACCC on Suomen akatemian lippulaivaohjelma, jossa ovat mukana Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Ilmatieteen laitos ja noin 40 yhteistyökumppania. Keskuksen valmistelussa on keskusteltu lisäksi Pirkanmaan liiton, Pirkanmaan ELY-keskuksen, Tampereen hiippakunnan, Pirkanmaan Yrittäjien, Business Tampereen Ilmastokumppanit-verkoston ja Climate University -verkoston kanssa.

Scroll to Top