Siirry suoraan sisältöön

Tietoa meistä

Tavoitteena puhdas ilma ja turvallinen ilmasto

ACCC kehittää tieteelliseen ymmärrykseen perustuvia käytännön ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseen  

Ilmakehän ja ilmaston osaamiskeskus ACCC (Atmosphere and Climate Competence Center) on huippututkimuksen keskittymä, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä ilmastonmuutoksesta sekä ilmanlaadun heikkenemisestä. Näihin maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaaminen on tärkeää, jotta pystymme tukemaan Suomen, Euroopan Unionin ja kansainvälisen yhteisön hiilineutraaliustavoitteita sekä hillitsemään ilmansaasteiden syntymistä ja ylläpitämään ilmakehän puhtautta. ACCC tukee yhteisiä tavoitteita tuottamalla tieteellistä tietoa ja tuomalla sitä erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden käyttöön.

Tutkimustiedon hyödyntämistä ja ymmärtämistä yhteiskunnassa edistetään käymällä vuoropuhelua ja tekemällä yhteistyötä yritysten, tutkimushankkeiden, kansalaisjärjestöjen, päättäjien ja kansalaisten kanssa. 

Tutkimus tukee kansainvälisten ilmastotavoitteiden toteutumista

Me ACCC:ssa olemme sitoutuneet etsimään entistä tehokkaampia tapoja hiilen sitomiseen ilmakehästä ja hiilensidonnan luotettavaan todentamiseen. Arvioimme toimenpiteitä, joita tehdään ilmastoneutraaliuden ja ilmanlaadun hoidon hyväksi. Tuemme aktiivisesti yritysten pyrkimyksiä päästä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin sekä ilmastonmuutoksen hillintää ja sen vaikutuksiin sopeutumista. Samalla työmme tukee myös EU:n Vihreän kehityksen ohjelmaan (EU Green Deal) sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sitoutumista.   

Yhteinen tavoitteemme on puhdas ilma ja turvallinen ilmasto.  

Lippulaiva kokoaa toimijat yhteen

ACCC on Suomen akatemian Lippulaivaohjelma. Lippulaivoissa tehdään korkeatasoista tutkimusta ja tuetaan samalla tutkimuksesta kumpuavaa taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. ACCC toteutetaan Helsingin yliopiston, Ilmatieteenlaitoksen, Itä-Suomen yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteistyönä. 

Mikäli olet kiinnostunut yhteistyöstä ACCC:n kanssa tai sinulla on kysyttävää toimintaamme liittyen, ole meihin yhteydessä!

Lue lisää ACCC:sta myös englanninkielisiltä nettisivuiltamme

Twitter feed is not available at the moment.